Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.

Nove aktualizácie v8.00.70 a v9.03.90

Nove aktualizácie v8.00.70 a v9.03.90
Sme veľmi radi, že môžeme oznámiť, že dnes sme vydali aktualizácie pre v8 a v9.

V8.00.70

 • Kompatibilita s PHP 8.0
 • Opravené XSS
 • Opravené témy
 • Opravené problémy s upgrade
 • Opravené presmerovanie na https
 • Opravené chyby v administrácii
 • Pridaná podpora pre custom_includes.php, teraz môžete tento súbor vytvoriť v includes/ ak do jadra potrebujete pridať vlastné funkcie
 • Pridaná podpora pre používateľské mená v latinčine, arabčine, azbuke, čínštine a hebrejčine.
 • Pridaná nová šablóna e-mailu pre aktiváciu používateľa
 • Všetky *.inc súbory boli premenované na *.php, odporúčame odstrániť a znova nahrať includes/ priečinok
 • Odstránené nepoužité súbory s prekladom
 • Odstránené header_includes.php a footer_includes.php súbory, Váš kód po aktualizácii zostane nedotknutý
 • Aktualizovaný PHPMailer na v6.2.0
 • Aktualizovaný Securimage na v3.6.8
 • Aktualizované Font Awesome na v5.15.1
 • Aktualizovaný TinyMCE na v4.9.11
 • Aktualizovaný Select2 na v3.5.4
 • Zmeny v preklade
Implementovaných bolo aj mnoho ďalších rôznych vylepšení a opráv.

Stiahnuť v8


V9.03.90

 • Kompatibilita s PHP 8.0
 • Opravené XSS
 • Opravené allow_php_exe
 • Opravené fórum
 • Opravené témy
 • Opravené problémy s upgrade
 • Opravené vyhľadávanie členov
 • Opravený problém, kedy add_to_title() odstránil spojovník z názvu
 • Opravené presmerovanie na https
 • Opravené HTML v článkoch
 • Opravená zmena hesla
 • Opravené HTML v baneroch
 • Pridaná Bootstrap 4 podpora
 • Pridané chýbajúce aria-* atribúty
 • Pridaná podpora pre custom_includes.php, teraz môžete tento súbor vytvoriť v includes/ ak do jadra potrebujete pridať vlastné funkcie
 • Pridaná podpora pre používateľské mená v latinčine, arabčine, azbuke, čínštine a hebrejčine.
 • Pridané datatables
 • Pridané ďalšie css triedy pre infúzie: articles-filter, blog-filter, downloads-filter, forum-main-index, forum-viewthread, forum-tags, news-last-update
 • Pridané formátovanie čísel
 • Pridané nové možnosti záznamu chýb, môžete ich deaktivovať alebo uložiť záznamy do súboru
 • Vylepšené užívateľské pole pre pohlavie, teraz môžete zmeniť štýl poľa a povoliť vo svojej téme možnosť Nešpecifikované
  define('UF_GEN_SET', 2); // 0 = iba text; 1 = ikona + text; 2 = text + obrázok; 3 = iba obrázok. Ikona je FA5, Obrázok je png
  define('UF_GEN_SECRET', FALSE); // Nastavením na TRUE povolíte možnosť Nešpecifikované
 • Nová šablóna fóra, odporúčame odstrániť a znova nahrať infusions/forum/templates/ priečinok
 • Nové rozhranie pre Odkazy v menu
 • Všetky *.inc súbory boli premenované na *.php, odporúčame odstrániť a znova nahrať includes/ priečinok
 • Odstránený nepoužitý MySQL ovládač
 • Odstránené Material a Artemis admin témy, budú dostupné samostatne
 • Odstránené header_includes.php a footer_includes.php súbory, Váš kód po aktualizácii zostane nedotknutý
 • Aktualizovaný PHPMailer na v6.2.0
 • Aktualizovaný Bootstrap Fileinput na v5.1.3
 • Aktualizovaný Moment.js na v2.29.1
 • Aktualizovaný Securimage na v3.6.8
 • Aktualizované Font Awesome na v5.15.1
 • Aktualizovaný chained.js na v1.0.1
 • Aktualizovaný pwstrength.js na v3.0.9
 • Aktualizovaný TinyMCE na v4.9.11
 • Aktualizovaný holder.js na v2.9.7
 • Aktualizovaný clipboard.js na v2.0.6
 • Aktualizovaný PrismJS na v1.22.0
 • Aktualizovaný Select2 na v3.5.4
 • Aktualizovany less.php na v1.8.1
 • Zmeny v preklade
Implementovaných bolo aj mnoho ďalších rôznych vylepšení a opráv.

Stiahnuť v9
RobiNN 4 december 2020 465